WROTA PODLASIA NIE TYLKO DLA TURYSTÓW

Położona przy granicy z Białorusią Narewka, to niewielka gmina południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Większa jej część położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska. Atrakcyjność terenów zielonych przyciąga tutaj co roku wielu turystów.

Gminę Narewka zamieszkuje niespełna 4 000 mieszkańców, a na jej czele stoi Wójt – Mikołaj Pawilcz. Ta część w Polski, w której jest położna posiada wyjątkowe walory przyrodnicze. Prawnie chronione jest tu prawie 100 proc. terytorium. Narewka posiada towarowe przejście graniczne z Białorusią Siemianówka – Świsłocz oraz liczne punkty przeładunkowe. Posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną. Nie brakuje w gminie hoteli, domków kempingowych, schronisk, pól namiotowych, a także kwater agroturystycznych. Przez narewkowską ziemię przepływają rzeki Narew i Narewka. Atrakcje przyrodnicze jakie można tu znaleźć, to m.in: Naturalna dolina rzeki Narewki – o naturalnym charakterze świadczą zachowane na rzece meandry, starorzecza, wraz z ich bogatą florą i fauną. Narewka przystosowana jest z myślą o organizacji spływów kajakowych. Przy jej brzegach umieszczone są pola namiotowe, domki kempingowe i wypożyczalnie sprzętu sportowego. Dodatkowe atrakcje turystyczne to zbiornik wodny „Siemianówka”, Leśny Kompleks Promocyjny – w Nadleśnictwie Browsk, Obręb Ochronny Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego, który położony jest między rzeką Hwoźną a Polaną Masiewską oraz liczne szlaki turystyczne.

Gmina Narewka to raj dla turystów i inwestorów.

Za sprawą bliskości granicy i rozwiniętej infrastrukturze, gmina jest bardzo atrakcyjnym miejscem również dla inwestorów. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Narewka dysponuje obecnie terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 22,7922 ha. W jej skład wchodzi niezabudowany teren, położony wzdłuż drogi powiatowej P1644B Tarnopol – Siemianówka, z dostępem do infrastruktury technicznej, w sąsiedztwie kolejowego przejścia granicznego z punktem kontroli fitosanitarnej (900 m od terenu), w pobliżu istniejącej infrastruktury kolejowej. Oprócz tego nieruchomość ma dostęp do infrastruktury technicznej takiej jak: sieć wodociągowa na działce, sieć kanalizacyjna linia średniego napięcia SN, napowietrzna, przy granicy działki – 40m. Najbliższa trafostacja zlokalizowana jest w odległości 100 m od granicy działki. Zakład Energetyczny zapewni niezbędne moce w zależności od prowadzonej inwestycji. Nieruchomość uzbrojona w sieć telekomunikacyjną przebiegającą w granicach działek. Podstrefa Narewka posiada aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Właścicielem terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Gmina Narewka. Stanowią one idealną lokalizację dla przedsiębiorców, którzy współpracują gospodarczo ze wschodnimi sąsiadami Polski lub zamierzają to robić.

Zainteresowanym inwestycjami w dziedzinie turystyki i hotelarstwa Gmina Narewka oferuje również tereny przeznaczone pod budownictwo letniskowe oraz pensjonatowo – hotelarskie. Atrakcyjne położenie tych nieruchomości nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka oraz w otoczeniu puszczańskich lasów w okolicach Masiewa daje szansę powodzenia tychże inwestycji.

KONSTYTUCJA BIZNESU ZATWIERDZONA

Prezydent Andrzej Duda podpisał Konstytucję Biznesu. Jest to pakiet pięciu ustaw zmieniających relacje pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędnikami. Zmiany, które wprowadza ten dokument dotyczą głównie zakładania firmy ale również obowiązków związanych z prowadzeniem działalności, zasad tworzenia prawa gospodarczego oraz zawieszenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w ramach pakietu ustaw zwanych Konstytucją dla biznesu zakładają między innymi wprowadzenie zasady, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Oznacza to, że od wejścia w życie ustawy przedsiębiorca będzie mógł prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli ewidentnie nie łamie konkretnych przepisów lub ograniczeń. Nowe przepisy dotyczą także domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Oznacza to, że póki będą wątpliwości co do konkretnej sprawy przedsiębiorcy, będzie ona rozpatrywana na jego korzyść. Istotne jest również to, że interpretacja prawa ma być przyjzna osobom prowadzącym biznes. Niejasne przepisy będą po prostu rozpatrywane na korzyść firm. W efekcie do zadań urzędników będzie należało udowodnienie winy przedsiębiorcy. Bardziej łagodne mają też być kary dla biznesmenów, według zasady proporcjonalności. Oznacza to, że urząd nie będzie mógł już nakładać nieuzasadnionych obciążeń na biznes prowadzony w Polsce. Dotyczyć to będzie głównie proporcjonalnego dopasowania kar do przewinień.

WIĘCEJ DLA MAŁYCH

Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na tak zwane „ulgi na start”. Zostaną między innymi, zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, a przez kolejne dwa lat będą mogli skorzystać z ulgi tak zwanego „Małego ZUS-u”. Na straży praw osób prowadzących biznes będzie stał rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Z założenia ma być bezstronny, ale uzyska odpowiednie kompetencje do opiniowania aktów prawnych zwiazanych z sektorem MŚP oraz będzie mógł interweniować w indywidualnych sprawach przedsiębiorcy.

Rozwinięciem obecnego www.biznes.gov.pl ma być Punkt Informacji Przedsiębiorcy, który nie tylko wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale umożliwi też między innymi uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami lub składkami. PIP przypomni przedsiębiorcom, poprzez SMS lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce. Co ważne, do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy, nawet w najdrobniejszych sprawach.

Konstytucja Biznesu wejdzie w życie po 30 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Żródło: https://www.biznes.gov.pl/

ELEKTROWANIA JĄDROWA W KOŃCU POWSTANIE?

Temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce od lat wraca jak bumerang. Tym razem jednak ostateczną i konkretną decyzję, jak poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski, poznamy jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Na początku września 2017 roku minister energii Krzysztof Tchórzewski stwierdził, że budowa trzech bloków jądrowych będzie kosztowała około 75mld zł i potrwa do 2040 r. Jednocześnie podkreślił, że cały projekt ma przeznaczenie energetyczne, a nie inwestycyjne. Głównym argumentem dla którego ma zostać zrealizowany jest fakt, że przedstawiciele polskiego rządu zobowiązali się wobec Komisji Europejskiej do wykorzystania maksymalnie 60 proc. energii pochodzącej z węgla do 2031 roku, a do 2050 roku już tylko 50 proc. Zdaniem Krzysztofa Tchórzewskiego Polska potrzebuje bezemisyjnego źródła energii, głównie po to by zrównoważyć emisję źródeł węglowych na których wciąż chcemy się opierać. Uruchomienie tego mechanizmu otworzy perspektywę dla inwestycji energetycznych na przyszłe lata i zapewni stabilność na kilkanaście lat do przodu. W sierpniu 2016 roku Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy około 1 000 MW, która ma być zbudowana w ciągu 10 lat. W grę wchodzą dwie lokalizacje na Pomorzu, gdzie są prowadzone już badania. Są to Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Natomiast z drugiej strony mamy nowo powstały niemiecki rząd kanclerz Angeli Merkel, który opiera się na umowie koalicyjnej partii CDU/CSU i SPD. Jeden z ich planów gospodarczych nosi nazwę „Energiewende” i zakłada przełom energetyczny w Republice Federalnej polegający na oparciu produkcji energii o odnawialne źródła energii. Warto o tym wspomnieć, gdyż nie od dziś wiadomo jak ważną rolę w Unii Europejskiej odgrywają Niemcy, a jeden z zapisów umowy koalicyjnej brzmi następująco:

W UE będziemy domagać się, aby cele Traktatu Euratomu dotyczące wykorzystania energii jądrowej były dostosowane do wyzwań przyszłości. Nie chcemy żadnego wsparcia z funduszy unijnych na nowe elektrownie jądrowe. Chcemy konsekwentnie wdrożyć zakończenie udziału funduszy państwowych w elektrowniach jądrowych za granicą (…) osadzenie Energiewende w kontekście europejskim otwiera szansę na zmniejszenie kosztów i wykorzystanie efektu synergii. Chcemy dodatkowych możliwości rozwoju i wzrostu zatrudnienia w Niemczech oraz możliwości eksportowych dla niemieckich firm na rynkach międzynarodowych”.

Z przytoczonego fragmentu jasno wynika, że na lini Warszawa – Berlin są odmienne poglądy na temat rozwoju rynku energetycznego. Nam pozostaje tylko czekać na decyzję rządu co do budowy elektrowni jądrowej w Polsce i na przedstawienie ewentualnych planów realizacji tej inwestycji.

Igor Otto

Źródło: www.tvp.info, www.polskieradio.pl

EKOLOGIA TO ICH SPECJALNOŚĆ

Odpowiednie standardy, technologie i wieloletnie doświadczenie, przekładają się w ich działalności na dbałość o środowisko naturalne i to na najwyższym poziomie. Dlatego też nie bez powodu Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Wardyniu Górnym jest laureatem wielu ekologicznych nagród gospodarczych. Więcej o tym w jaki sposób, spółka w najbliższej przyszłości postawi na dalszy eko-rozwój w rozmowie z Jolantą Jabłońską-Wojciul – prezes MPGO Sp. z o.o.

MPGO Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym gospodaruje odpadami na terenie 10-ciu gmin
z województwa zachodniopomorskiego. Co decyduje o wysokim poziomie obsługi i zadowoleniu mieszkańców tych gmin?

Najistotniejsze jest, aby skutecznie pogodzić zwyczajne zadania w codziennej pracy zakładu z przepisami ochrony środowiska poprzez dbałość o utrzymanie odpowiednich reżimów technologicznych i ciągłe doskonalenie organizacji pracy. Trzeba wypracować odpowiednie nawyki w zadaniach, które wykonujemy każdego dnia. Taka dbałość o wysokie standardy w zakładzie przyczynia się do poprawy jakości lokalnego środowiska naturalnego, a w konsekwencji do poprawy i ochrony otoczenia mieszkańców.

Branży odpadów stawia się coraz to wyższe wymagania zgodne z normami unijnymi. Jakie innowacje ekologiczne w związku z tym, spółka zamierza wprowadzić w najbliższej przyszłości?

W kontekście zmian, jakie weszły w życie od 1 lipca 2017r., związanych z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, ze względu na lokalizację zakładu w Wardyniu Górnym, jak również na istniejącą już infrastrukturę, została podjęta decyzja o utworzeniu Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu. Takie działanie wpisuje się w realizację celów określonych na szczeblu unijnym i krajowym. Ponadto planowana inwestycja wpisuje się w założenia i wspiera ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Przede wszystkim jednak zrealizowanie projektu utworzenia RCOiR będzie korzystne dla gmin właścicielskich, gdyż podobnie jak w przypadku RIPOK dla zmieszanych odpadów komunalnych, wszystkie odpady selektywnie zbierane w gminach będą przetwarzane w jednym miejscu, co umożliwia utworzenie zintegrowanego i stabilnego systemu gospodarki odpadami oraz osiągnięcia przez gminy odpowiednich wskaźników odzysku i recyklingu.

MPGO w Wardyniu Górnym jest laureatem wielu prestiżowych nagród gospodarczych. Które z nich zasługują na szczególną uwagę i są powodem do dumy?

Działanie w branży ochrony środowiska niesie za sobą szereg wyzwań, dlatego też szczególnie cieszą nagrody przyznawane w tej dziedzinie – docenienie dla codziennych wysiłków zarządu oraz wszystkich pracowników zakładu. Także nagrody gospodarcze są powodem do dumy, ponieważ pokazują, że pracowitość i profesjonalizm na najwyższym poziomie w zakresie świadczonych usług, przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Szczególne znaczenie mają dla nas takie wyróżnienia jak „Gazele Biznesu 2016 i 2017, Diament Forbes 2017, Green Certificate czy też EkoSymbol 2016.

Rozmawiał Artur Langer

KOLEJNE NOWOŚCI W PRAWIE WODNYM

Melioracja pod nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wyższe rachunki za wodę to główne zmiany jakie niesie ze sobą nowe Prawo wodne. Będą jednak kolejne uproszczenia w przepisach prawnych dotyczących wody. Zmodyfikowane zostaną między innymi zasady wydawania pozwoleń.

Szykują się kolejne nowości w prawie wodnym. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad projektem w tej sprawie. Informacje o tym pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zmiany mają na celu ułatwić interpretację i doprecyzować regulacje prawa wodnego. Chodzi o wątpliwości związane z przypisaniem kompetencji organu właściwego w postępowaniu administracyjnym właściwej jednostce organizacyjnej Wód Polskich.

Projektowana regulacja ma również zapewnić transparentność działań Wód Polskich przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazywaniu o nich informacji.

Rekomendowane jest też wprowadzenie regulacji, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą zobowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia. Na podstawie oświadczeń będą ustalone opłaty za usługi wodne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zestawienie informacji niezbędnych do określenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Wprowadzenie tej regulacji, pozwoli w sposób jednoznaczny rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie, w celu ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

NOWELA PRAWA WODNEGO: Uchwałę w tej sprawie Senat podjął jednogłośnie.

Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć na poczet kar realizowane przez siebie inwestycje środowiskowe – to jedno z rozwiązań, które znalazły się w znowelizowanym Prawie wodnym i do którego w czwartek (15 marca) senatorowie nie wnieśli poprawek.
Nowelizacja Prawa wodnego przygotowana przez posłów doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy. Zgodnie z nią, do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie Prawa wodnego, a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji) stosować się będzie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r.

Nowela pozwala również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego (dot. ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków) zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe.

SUPERURZĄD

1 stycznia 2018 r. najważniejszą instytucją gospodarowania wodami zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przyjęte przez Sejm regulacje dotyczą głównie utworzenia nowej struktury organizacyjnej gospodarowania wodami – Wody Polskie, która w imieniu Skarbu Państwa pełni rolę „gospodarza” na wszystkich wodach publicznych. Ustala też zasady udostępniania składników Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem wodami oraz zasady podnoszenia opłat za usługi wodne. Ministerstwo Środowiska zapewnia, że Polacy nie muszą obawiać się podwyżek cen wody – dzięki nowemu Prawu wodnemu, powołany organ reguluje ceny wody, celem zabezpieczenia interesów konsumentów przed monopolistami, jakimi są spółki wodociągowe na terenie samorządów. Celem działalności nowo powstałej spółki jest również ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona przed suszą.

Żrodło: www.portalkomunalny.pl , www.portalsamorzadowy.pl

 

RZĄDOWE PORADY MEDYCZNE

Ministerstwo Zdrowia informuje o darmowych poradach telefoniczne dla pacjentów w ramach akcji „Łączy nas pacjent”. Są one już dostępne pod numerem infolinii Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590. Informacje oraz wsparcie dotyczące określonych chorób, pacjenci otrzymają bezpośrednio od specjalistów różnych dziedzin pełniących aktualnie dyżur.

Specjaliści zrzeszeni w największych w Polsce organizacjach pacjentów wraz z z ekspertami Rzecznika Praw Pacjenta udzielają telefonicznych porad i informacji dla dobra pacjentów. Do końca marca dyżury będzie pełnić siedmiu przedstawicieli organizacji pacjentów, a plan akcji zakłada jeszcze 6 dni dyżurnych, kolejno: 12.03, 13.03, 14.03, 16.03, 21.03, 29.03. Najbliższy dyżur tj. 12.03 od 16:00 do 17:30 będzie pełnić ekspert Katarzyna Szynkaruk-Durlik ze stowarzyszenia na rzecz osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce. Zakres porowadzonych porad będzie obejmował informowanie o chorobie związanej z niedoborem antytrypsyny, diagnostyce, leczeniu, rokowaniach i profilaktyce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, akcja będzie kontynuowana również w kolejnych miesiącach. Szczegółowe informacje o dyżurach, zakresie udzielanych porad, ekspertach i fundacjach, które reprezentują dostępne na stronie: http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

Źródło: www.mf.gov.pl

MILIARD DLA UCZELNI

Kompleksowe programy dla szkół wyższych, nowe możliwości rozwoju studentów oraz umiędzynarodowienie polskich uczelni. To tylko cześć korzyści, wynikających z konkursów o wartości ponad miliarda złotych, których ogłoszenie – jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji – zaplanowano już w kwietniu tego roku. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na którym przyjęto założenia dla realizacji przedsięwzięć w 2018 roku, odbyło się w Zabrzu.

Budżet konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, wyniesie 300 mln zł Aplikujące do konkursu uczelnie będą zobowiązane do przygotowywania projektów, których zakres jest zgodny z regionalnymi, inteligentnymi specjalizacjami. Część tych środków, jak zapowiedział Paweł Chorąży – wiceminister rozwoju i inwestycji dedykowanych jest uczelniom ze Śląska. – Wyodrębniliśmy specjalną pulę 50 mln zł dla uczelni, które mają siedziby w województwie śląskim. Działanie to wpisuje się w Program dla Śląska, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wyjaśnił wiceminister inwestycji i rozwoju.

Podczas posiedzenia w Zabrzu, Komitet Monitorujący POWER przyjął także założenia dla projektu pozakonkursowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”. Ma to umożliwić między innymi na uruchomienie w polskich uczelniach 20 międzynarodowych programów kształcenia.

Ze wsparcia stypendialnego w projekcie, pozwalającego uczestniczyć w międzynarodowych programach kształcenia skorzysta 600 studentów i doktorantów. Na jego realizację przeznaczyliśmy ponad 51 mln zł – informował Paweł Chorąży.

Jak dodał wiceminister rozwoju i inwestycji, ta inicjatywa wpisuje się również w założenia na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, wspierając wspierając umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i wpisując się między innymi w takie projekty strategiczne „Studiuj i pracuj w Polsce”.

Artur Langer

Źródło: https://www.miir.gov.pl/

WYMOWNIE O BRUDNYM PROBLEMIE

Znaczne przekroczenie stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu odnotowywane jest każdego dnia niemalże w całej Polsce. Spośród 50-ciu najbardziej zanieczyszczonych miast w UE, aż 33 znajdują się w naszym kraju. Czy rząd znajdzie wreszcie pieniądze na walkę ze smogiem?

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa. Podstawowym przepisem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672.). Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły. Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. (www.mos.gov.pl)

Główny powód katastrofalnego stanu powietrza jest jeden: węgiel spalany w domach. Spośród najbardziej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń ogrzewanie domów odpowiada za 50 do blisko 80 proc. emisji. Węgiel jest nadal głównym paliwem używanym w 3,5 mln domów jednorodzinnych. Wynika to z braku świadomości społeczeństwa na temat paliw jakimi ogrzewają swoje domy oraz w jakich piecach, co ma ogromne znaczenie na jakość wdychanego przez nich powietrza.

Co roku gospodarstwa domowe spalają kilkanaście milionów ton węgla, najczęściej w prymitywnych kotłach. Do tego nie obowiązują żadne normy, które określałyby jakie standardy musi spełniać węgiel dopuszczany go do sprzedaży.

Zgodnie z ogłoszonym w styczniu 2017 roku programem “Czyste Powietrze”, sprawę na poziomie ogólnopolskim miał rozwiązać minister energii  Krzysztof Tchórzewski –  wprowadzając do końca marca 2017 roku normy jakości węgla dostępnego w sprzedaży. Sprawa dalej pozostaje nierozwiązana…

Narażenie na zanieczyszczenia upośledza funkcje obronne dróg oddechowych, torując drogę infekcjom, utrudnia też wymianę gazową w płucach, co powoduje większe obciążenie serca. Według specjalistów dziedziny kardiologii i chorób wewnętrznych efekt toksyczny zanieczyszczenia powietrza wywierany na organizm zależy od wielu czynników takich jak: wiek, indywidualna odporność organizmu, współwystępujące choroby, warunki klimatyczne, stężenie składników smogu, czas oddziaływania zanieczyszczeń.